Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty
Projekty

Pitná fontána

E-mail Vytlačiť

fontánaDňa 11. 12. 2012 sme na našej "dvojke" slávnostne uviedli do užívania fontánku pitnej vody. Otvorenia sa zúčastnili všetci členovia školského parlamentu.

Čítať viac...
 

Pitná fontána na našej škole

E-mail Vytlačiť

modra-skola-logo-cyanRiadiaca rada Modrej školy na svojom zasadnutí, dňa 29. 10. 2012 rozhodla o realizácii - inštalácii 9 pitných fontán do 7 základných a 2 stredných škôl na Slovensku. Jednou z vybraných škôl je aj naša. Inštalácia pitnej fontány prebieha oproti hlavnému vchodu do budovy školy. Fontána bude slávnostne uvedená do užívania v decembri. Bližšie informácie sa dozviete v tomto článku.

 

Voda ako súčasť môjho každodenného života...

E-mail Vytlačiť

Súčasťou projektu Modrá škola sú v školskom roku 2012/2013 okrem Veľkej vedomostnej súťaže aj ďalšie súťaže. Všetky v tomto čase už "bežia". Ich spoločným "menovateľom" je rovnaká téma a rovnaký deň uzávierky: 

Téma:
Voda ako súčasť môjho každodenného života - doma, v škole, v mojom meste/mojej obci

Deň uzávierky každej súťaže je 31. december 2012

Fotografická súťaž
Informácie o fotografickej súťaži sú tu, prihlášku do súťaže nájdete tu, vyplňuje ju žiak/žiačka.

Literárna súťaž
Informácie o literárnej súťaži sú tu, prihlášku do súťaže nájdete tu, vyplňuje ju žiak/žiačka.

Pri vyplňovaní údajov o škole v prihláškach do fotografickej a literárnej súťaže vyplňte časti "Súťažná kategória" a "Informácie o škole"  nasledovne:

údaje o škole 

Výtvarná súťaž
Informácie o výtvarnej súťaži sú tuPrihlášku do výtvarnej súťaže žiak/žiačka nevyplňuje, pošle ju učiteľ /učiteľka spolu so súťažnými výtvarnými prácami.

 

Exkurzia do ČOV v Bratislave

E-mail Vytlačiť

cov-ba-7zm11. októbra 2012 sme navštívili čistiareň odpadových vôd v Bratislave. Najprv sme sa na zaujímavej odbornej prednáške od p. Brezinu dozvedeli, ako čistiareň pracuje a potom sme vyrazili na prehliadku areálu čistiarne, ktorá patrí medzi najmodernejšie v strednej Európe.

Čítať viac...
 

Aktivity projektu Modrá škola v šk. roku 2012/2013

E-mail Vytlačiť

logo Modrá škola

21. október 2012. Veľká vedomostná súťaž o vode v novom šate.

13. október 2012. Zúčastni sa fotografickej, literárnej alebo výtvarnej súťaže na tému Voda ako súčasť môjho každodenného života - doma, v škole, v mojom meste/mojej obci. Viac informácií ku súťažiam nájdete v tomto článku.

11. október 2012. Zúčastnili sme sa exkurzie do čistiarne odpadových vôd Bratislava-Vrakuňa.

1. október 2012. Začína 4. ročník Veľkej vedomostnej súťaže o vode svojím 1. kolom.

Aktualizované: Nedeľa, 18. november 2012 19:45 Čítať viac...
 

Modrá škola

E-mail Vytlačiť
modra-skola-logo-cyan

Termín realizácie na našej škole:
od septembra 2011

Projekt realizujú:
Mgr. Zuzana Návratová (za 1. stupeň),
RNDr. Peter Polák (za 2. stupeň),
vyučujúci 1. a 2. stupňa.

Ciele projektu:
Formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia), jej rôzneho využitia (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie), rozšíriť poznatky o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov), rozšíriť vedomosti o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod., zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a. s., systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

Implementácia projektu:

V júni 2011 sme dostali Metodické príručky o vode a Doplnkové študijné texty o vode určené pre 1. i 2. stupeň. Príručky máme tiež dostupné i v elektronickej verzii. Učebné texty a príručky budú učitelia a žiaci používať vo vyučovacom procese.

 

8. septembra sa konal odborný seminár v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave k aktivitám v rámci projektu a k práci so študijnými textami.

 

Predpokladáme, že sa nám podarí zrealizovať čo najviac z veľkého množstva aktivít, ktoré projekt ponúka. Informácie o aktivitách v šk. roku 2011/2012 nájdete tu.

 

Viac informácií o projekte tiež nájdete na stránkach projektu Modrá škola.

 

Aktivity projektu Modrá škola v šk. roku 2011/2012

E-mail Vytlačiť

logo Modrá škola

 Najnovšie aktuality:

18. máj 2012. Poznáme výsledky 3. ročníka Veľkej vedomostnej súťaže o vode. Naša žiačka 7. ročníka Veronika Funková je jednou z absolútnych víťaziek!

6. máj 2012. Je vyhodnotené posledné - aprílové kolo Veľkej vedomostnej súťaže o vode.

21. marec 2012. Bola vyhodnotená fotografická súťaž Modrej školy na tému "Čo ma zaujalo na exkurzii v čistiarni odpadových vôd".

15. marec 2012. Bola vyhodnotená literárna súťaž Modrej školy na tému "Čo ma zaujalo na exkurzii v čistiarni odpadových vôd".

11. marec 2012. Konečne sú uverejnené fotografie z Festivalu vody, kde sme získali v decembri 2011 3. miesto.

11. marec 2012. Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Modrej školy. Žiaci našej školy, žiaľ, v konkurencii 2 112 výtvarných prác nezabodovali...

5. február 2012. Učebná pomôcka Odvádzanie odpadových vôd.

19. december 2011. Na súťažnej prehliadke projektov žiakov základných škôl o pitnej vode s názvom Festival vody 2011 sme v kongresovom centre Technopol v Bratislave súťažili posterovou prezentáciou "Záplavy v Senici a v jej okolí". Umiestnili sme sa na treťom mieste.

14. december 2011. Metodické príručky a  pracovné zošity určené pre 1. stupeň (primárne vzdelávanie) i pre 2 stupeň (sekundárne vzdelávanie) ZŠ na stiahnutiePríručky možno použiť pri hľadaní odpovedí na otázky vo Veľkej vedomostnej súťaži.

14. december 2011. Maľovanka pre deti - Vodárik a Voduška po stopách vody. Maľovanky možno interaktívne vymaľovať "priamo na internete".

 Program Modrá škola ponúka v šk. roku 2011/2012 tieto aktivity:

Veľká vedomostná súťaž
(vyhodnotenie každý mesiac)

Veľká vedomostná súťaž začala 5. septembra, má 8 kôl, každé súťažné kolo trvá iba 1 mesiac!

Informácia o súťaži v šk. roku 2011/2012,

Ako pracovať so súťažným testom? Aké sú ceny?

Štatút Veľkej vedomostnej súťaže

8. kolo - APRÍL (posledný deň na odoslanie úloh je 30. apríl):

Súťažné otázky pre 1. stupeň - 1. až 4. ročník

Súťažné otázky pre 2. stupeň - 5. až 9. ročník


Časť "Údaje o škole, ktorú navštevuješ" vyplň nasledovne
:

údaje o škole

Informácie o výsledkoch jednotlivých kôl:

Výsledky 1. kola - september 2011

Výsledky 2. kola - október 2011

Výsledky 3. kola - november 2011

Výsledky 4. kola - december 2011

Výsledky 5. kola - január 2012

Výsledky 6. kola - február 2012

Výsledky 7. kola - marec 2012

Výsledky 8. kola - apríl 2012

Záverečné výsledky a vyhodnotenie súťaže

Zapoj sa do súťaže "Čím sodík prospieva nášmu zdraviu?"

Súťaž trvá len do 31. októbra. 2011 a všetky potrebné informácie nájdeš tu.

Festival vody
(dátum na prihlásenie: do 25. septembra 2011)

festival vody

Viac informácií o aktivite:
vyhlásenie súťaže na rok 2011/2012, štatút, aktuálna ponuka tém,
prihlasovací formulár na šk. rok 2011/2012,

ponuka tém v šk. roku 2010/2011,
informácie o Festivale vody 2010/2011

Výtvarná súťaž (do 3. februára 2012)

výtvarná súťaž

Viac informácií o aktivite:
štatút a ponuka tém,
prihláška,
ukážka súťažných prác

Ponuka exkurzií

ponuka exkurzií

Viac informácií o aktivite:
podrobná ponuka exkurzií,
žiadosť o exkurziu (prihláška)

Fotografická a literárna súťaž "Čo ma zaujalo na exkurzii..."
(do 31. decembra 2011)

súťaže

Viac informácií o aktivite:

štatút fotografickej súťaže v šk. roku 2011/2012,

prihlasovanie fotografií v šk. roku 2011/2012,

zoznam súťažných fotografií v tomto šk. roku - tu treba hlasovať za naše práce!!!,

štatút literárnej súťaže v šk. roku 2011/2012,

prihlasovanie prác do literárnej súťaže v šk. roku 2011/2012

Aktualizované: Streda, 23. máj 2012 04:23
 

Víťaz 3. ročníka Veľkej vedomostnej súťaže o vode je z našej školy!

E-mail Vytlačiť
Veľká vedomostná súťažNa stránkach vzdelávacieho programu Modrá škola boli uverejnené záverečné výsledky 3. ročníka Veľkej vedomostnej súťaže o vode. Siedmačka Veronika Funková získala v súťaži 79 bodov a stala sa tak spomedzi 3356 žiakov zo 68 škôl z celého Slovenska jednou z absolútnych víťaziek II. kategórie (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií). Diplom a vecnú cenu si prevzala na slávnostnom vyhodnotení súťaže dňa 1. júna 2012 v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave.
Aktualizované: Sobota, 02. jún 2012 08:32 Čítať viac...
 

Exkurzia do ČOV Myjava - oznam

E-mail Vytlačiť

11. októbra sa zúčastnia 7. ročníky exkurzie do čistiarne odpadových vôd Myjava. Odchádzame autobusom zo školy o 8:00 hod. Exkurzia sa uskutoční v rámci projektu Modrá škola. Na návštevu v ČOV nadväzuje fotografická a literárna súťaž "Čo ma zaujalo na exkurzii...", preto by si mali žiaci zobrať so sebou aj fotoaparáty. Bližšie informácie k súťažiam nájdete tu.

cov-myjava

Čistiareň odpadových vôd v Myjave je mechanicko-biologická ČOV s kalovým a plynovým hospodárstvom. Zabezpečuje čistenie splaškových a dažďových vôd, ktoré prichádzajú cez kanalizáciu Myjavy a z prímestskej časti Turá Lúka priamo do čistiarne. Vyčistená voda z čistiarne odpadových vôd je vypúšťaná do riečky Myjavy. Po rekonštrukcii v roku 2008 patrí k najmodernejším čistiarňam spoločnosti.
Pozrite si učebnú pomôcku, ktorá Vám priblíži jednotlivé technologické časti pracoviska.

 

Exkurzia do čistiarne odpadových vôd Myjava

E-mail Vytlačiť

exkurzia do ČOV11. októbra sme sa zúčastnili exkurzie do čistiarne odpadových vôd Myjava. Vyparádení vo vestách a s ochrannými prilbami s logom "Modrá škola", sme sa vybrali prezrieť proces čistenia odpadových vôd v jednej z najmodernejších prevádzok na Slovensku.

Čítať viac...
 


Strana 1 z 2

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia