Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Predmety Slovenský jazyk
Slovenský jazyk

Viete skloňovať slovo "euro"?

E-mail Vytlačiť

Znak € napíšete na klávesnici kombináciou klávesov <Pravé Alt> + E. Ako sa skloňuje?

sg. pl.
N euro eurá
G eura eur
D euru eurám
A euro eurá
L o eure o eurách
I eurom eurami

Treba si ich dobre prepočítať, ale treba ich vedieť i správne vyskloňovať.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia