Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Info o ZŠ Iné informácie Testovanie 9-2012

Testovanie 9-2012

E-mail Vytlačiť

Testovanie 9 2012Dňa 14. 3. 2012 sa konalo aj na našej škole testovanie žiakov 9. ročníka - Testovanie 9. Testovania sa zúčastnili všetci naši deviataci. Testovanie prebehlo podľa platných predpisov. Žiaci boli rozdelení do štyroch testovacích skupín, v každej skupine bol jeden administrátor a jeden člen externého dozoru.

Koordinátorom Testovania 9 bola PaedDr. Búzková - vých. poradkyňa na našej škole. Nevyskytol sa žiadny problém, žiaci boli disciplinovaní a správali sa podľa pokynov. Najprv sa testovali vedomosti zo slov. jazyka a literatúry (60 minút) a potom z matematiky (70 min.). Zo SJL bolo 25 otázok a z MAT bolo 20 otázok. Po skončení testovania sa pripravila spätná zásielka za prítomnosti riaditeľa školy, koordinátora, administrátorov i členov externého dozoru. Po spätnú zásielku si prišiel kuriér.

Certifikačné testy, ktoré deviataci písali i aktuálne informácie k testovaniu nájdete na stránkach Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia