Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Projekty Modrá škola Modrá škola

Modrá škola

E-mail Vytlačiť
modra-skola-logo-cyan

Termín realizácie na našej škole:
od septembra 2011

Projekt realizujú:
Mgr. Zuzana Návratová (za 1. stupeň),
RNDr. Peter Polák (za 2. stupeň),
vyučujúci 1. a 2. stupňa.

Ciele projektu:
Formovať postoje, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti detí a mládeže o pitnej vode (úprava surovej vody, doprava, distribúcia), jej rôzneho využitia (pitie, umývanie, varenie, hygiena a ďalšie), rozšíriť poznatky o odpadovej vode (ako vzniká odpadová voda, jej čistenie pred návratom do vodných tokov), rozšíriť vedomosti o ochrane vodných zdrojov, ochrane životného prostredia, pitného režimu a pod., zaujať mladých ľudí odbornými aktivitami, ktoré vo svojej činnosti realizuje BVS, a. s., systematicky vyhľadávať nadaných žiakov a študentov a zvyšovať ich záujem profesionálne sa orientovať na vodárenské odvetvie.

Implementácia projektu:

V júni 2011 sme dostali Metodické príručky o vode a Doplnkové študijné texty o vode určené pre 1. i 2. stupeň. Príručky máme tiež dostupné i v elektronickej verzii. Učebné texty a príručky budú učitelia a žiaci používať vo vyučovacom procese.

 

8. septembra sa konal odborný seminár v priestoroch Vodárenského múzea BVS v Bratislave k aktivitám v rámci projektu a k práci so študijnými textami.

 

Predpokladáme, že sa nám podarí zrealizovať čo najviac z veľkého množstva aktivít, ktoré projekt ponúka. Informácie o aktivitách v šk. roku 2011/2012 nájdete tu.

 

Viac informácií o projekte tiež nájdete na stránkach projektu Modrá škola.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia