Dvojka.sk

  • Zväčšiť veľkosť fontu
  • Štandartná veľkosť fontu
  • Zmenšiť veľkosť fontu
Info o ZŠ Iné informácie Testovanie 9-2011

Testovanie 9-2011

E-mail Vytlačiť

Testovanie 9-2011 sa na našej škole konalo 9.3.2011. Ráno sme otvorili zapečatenú tretiu zásielku za prítomnosti riaditeľa školy, koordinátora, zástupkyne, externého dozoru, administrátorov, členov RR a člena RŠ. Testovaných žiakov bolo spolu 40 a všetci sa testovania zúčastnili.

Žiaci boli rozdelení do 4 skupín. V každej skupine bol jeden administrátor a jeden externý dozor - učiteľ zo ZŠ Senica, ul. J. P. Tótha. Všetko prebehlo podľa harmonogramu a pokynov, neriešili sme žiadny problém. Žiaci boli veľmi disciplinovaní. Po skončení "Testovania 9/2011" koordinátor, riaditeľ školy, externý dozor a administrátori vyplnili spoločne "protokol o priebehu testovania" a podľla pokynov pripravili spätnú zásielku na odoslanie.

Certifikačné testy, ktoré deviataci písali i aktuálne informácie k testovaniu nájdete na stránkach Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

Test z matematiky nájdete tu a test zo slovenského jazyka tu.

 

Fotogaléria školy

Reklamný panel

Aktuálne odkazy

Zoznam stredných škôl
Vyber si strednú školu
Ako na strednú školu
Informácie o možnostiach štúdia